Hasta Hakları

• Hastanın saygın, kaliteli, onurlu, nazik ve yeterli düzeyde tıbbi bir hizmet almaya hakkı vardır.

• Hastanın ayrım görmeden tıbbi hizmet almaya hakkı vardır.

• Hastanın, herhangi bir dış müdahaleden etkilenmeden çalışabilen bir hekim tarafından bakılmaya hakkı vardır.

• Hastanın genel kabul gören bilimsel tıbbi teknik ve bilgilerle tedavi görmeye, değişen ve gelişen son tekniklerle tedavi olmaya hakkı vardır.

• Hastanın, sağlık durumuyla ilgili en son teknik ve bilimsel tıbbi bilgileri almaya hakkı vardır.

• Hastanın tedaviden önce bu işlemi kabul edip etmediğine dair kararı vermeye hakkı vardır. Bu karar, hastanın tedavi hakkında tam olarak bilgilendirilmesinden sonra yapılmalıdır. (Hasta özerkliğine saygı)

• Hastanın tedaviyi reddetmesi halinde uygun tedavi ya da başka sağlık kurumuna sevkini isteme hakkı vardır.

• Hastanın tıbbi kayıtları inceleme ve elde etme hakkı vardır.

• Hastanın tıbbi bilgilerinin gizliliği ve korunmasını bekleme hakkı vardır. Bu bilgiler hastanın ölümünden sonra dahi saklanmalıdır.

• Hasta yakınlarının bu bilgileri öğrenme hakkı tıbbi risklerin öğrenilmesi gereken özel durumlarda söz konusudur.

• Hastalar kendileri için kimin karar vereceğini bilme hakkı vardır.

• Hastanın sağlık merkezinin kurallarını bilme hakkı vardır.

bilgi@enerjifiziktedavi.com
312 285 25 40-41
Adres: Ziyabey Caddesi No:34 Balgat Çankaya ANKARA
Tüm hakları saklidır. © 2016 Enerji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi