Kalite Politikamız

• Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, yaşam kalitesini yükseltir; hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarız.

• Hasta ve yakınlarını bilinçlendirerek tanı ve tedavi sürecine tam katılımını sağlarız.

• Ekip anlayışını benimseriz ve kurum bilincini yaşatırız.

• Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli iş gücü yaratır; özverili birer sağlık çalışanı olmalarını sağlarız.

• Çalışanlarımıza en uygun çalışma ortamını oluşturur; alanda sahip olduğu riskleri azaltarak güvenliğini sağlarız.

• Sunduğumuz hizmeti sürekli geliştirerek tıbbın gelişimine katkıda bulunuruz.

• Çevreye olan etkilerin minimum düzeyde tutulmasını sağlarız.

• Yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz

 

bilgi@enerjifiziktedavi.com
312 285 25 40-41
Adres: Ziyabey Caddesi No:34 Balgat Çankaya ANKARA
Tüm hakları saklidır. © 2016 Enerji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi