Osteoartrit (Kireçlenme)

Eklem; iki kemiğin birleştiği bölgeye veya organa verilen addır. Eklemin bölümleri kemiklerin kolay hareket etmesine yardımcı olur.

Kıkırdak, eklemi oluşturan kemiklerin uçlarını saran ve birbirleri üzerinde kaymalarını sağlayan yumuşak dokudur. Normalde parlak,mavimsi beyaz renkte ve kaygandır. Eklemi sinovial zar denilen bir yapı sarar. Bu zar özelliğindeki yapı eklemikayganlaştıran bir sıvı salgılar.Sinovial sıvı denilen bu madde ,aynı makine yağı gibieklemin kolay hareket etmesini sağlar.

Eklemin aşırı hareketini ve kaymasını önleyerek hareketi belli aşamalarda sabitleyen yapılar ise eklemin bağlarıdır. Bağlar eklemin iç dengesini sabitlerken, ekleme bağlanan adaleler ise eklemin dış dengesini sabitlerler. Görüldüğü gibi eklemi oluşturan tüm yapıların kendilerine özgü önemli işlevleri vardır.

 

OSTEOARTRiT NEDiR ?

Ailesel yatkınlık nedeniyle, uzun süre tekrar tekrar kullanılmaya, kaza veya yaralanmaya bağlı olarak, ya da eklemi tutan bazı romatizmal hastalıkların geç evrelerinde kıkırdak kabalaşır. Zarar gören ve tahrip olan kıkırdağın normalde parlak mavimsi beyaz olan rengi, pürtüklü sarımsı ve mat bir görünüm kazanır. Eklemi oluşturan kemikler arasındaki mesafe daralır ve bunun sonucunda kemik uçları adeta birbirine sürtünmeye başlar. Osteoartritli eklemde sertlik, tutukluk veya katılık hissi, ağrı yanında bazen de şişlik ortaya çıkar.

Radyolojik olarak incelendiğinde eklem aralığının daraldığı, eklemi oluşturan kemiklerin birbirine yaklaştığı ve kemikte skleroz (Beyazlaşma) olduğu dikkati çeker  şekil 1: Osteoartritli bir diz ekleminin radyografisi Ayrıca adeta yeni kemik oluşumları gibi kemiksi çıkıntılar büyüyerek eklemi genişletir. Dışarıdan bakıldığında da eklemin normal şeklini kaybederek genişlediği gözlenir. Eklemin çevresindeki adaleler de zayıflayabilir.

 

NASIL HiSSEDERSiNiZ

Osteoartritten kaynaklanan yakınmalarınız hangi eklemlerinizin etkilendiğine, ne kadar zamandan beri osteoartritinizin olduğuna ve genel sağlık durumunuza bağlıdır. Yakınmalar günlük yaşamı etkileyebilir.Bu hastalıkla ilgili olarak en sık rastlanan bazı yakınmalar şunlardır(*):

-Bir yada iki eklemde ağrı ve sertlik veya katılık hissi,

-Hareket sırasında eklemden kıtırtı şeklinde ses gelmesi,

-Eklemin genişlemesi, deforme olması,

-Bazı durumlarda şişlik,

*Bu yakınmalar yavaş yavaş ortaya çıkar ve eklemin kullanılması ile kötüleşir.

 

OSTEOARTRiT HANGi EKLEMLERDE GÖRÜLÜR

Osteoartrit herhangi bir eklemde gelişebilirse de bazı eklemlerin hastalıktan etkilenmeye daha yatkın oldukları bilinmektedir.

BOYUN-Omurganın boyun kısmındaki omurlar arasında daralma ve eklem harabiyeti ağrının, omuza yada kafatasının arkasına yayılmasına neden olabilir.

BEL-Omurganın bel kısmındaki omurlar arasında da yine daralma ve harabiyete bağlı olarak gelişen ağrılar sırtın alt kısmına veya bacağa yayılabilir. KALÇA-Leğen kemiği ve uyluk kemiği arasındaki geniş eklemde kıkırdak zedelenmesi gelişebilir ve ağrı kasığa, kalçaya ya da dize yayılabilir. EL PARMAKLARI-Parmak eklemleri genişleyebilir. Özellikle başparmak kökündeki eklemin osteoartriti kişinin cisimleri kavramada zorluk çekmesine neden olur  DıZ-Diz eklemindeki tutulum yürümede, merdiven inmede ve çıkmada zorluğa neden olur.Diz eklemine bağlanan adalede zayıflama varsa eklem daha fazla yük taşıyacağı için hastalık ilerler  AYAK PARMAKLARI-Yürüme ağrılıdır. Eklemde deformite oluşabilir 

 

OSTEOARTRiT TANISI NASIL KONUR

Osteoartrit hastalığını düşündürecek yakınmalarınız varsa ; konunun uzmanı olan hekim bu yakınmaları dinleyecek, eklem sorunlarınızı artıran ve azaltan faktörleri sorarak durumunuzu değerlendirecektir.

Daha sonra kas iskelet sisteminizin muayenesi, sorunlu eklemlerinizin radyolojik incelemesi ve gerekli laboratuar testleri yapılarak, eklem sorununuzun osteoartrite mi yoksa başka bir nedene mi bağlı olduğu araştırılacaktır. Bu incelemeler ile kesin tanı konulamıyor ise veya ekleminizde osteoartrit yanında eşlik eden başkaca bir sorunun varlığından şüpheleniliyor ise daha ileri tetkikler de gerekebilir. Örneğin; Manyetik Rezonans Görüntüleme veya Nükleer Tıp incelemeleri uygulanabilir.

bilgi@enerjifiziktedavi.com
312 285 25 40-41
Adres: Ziyabey Caddesi No:34 Balgat Çankaya ANKARA
Tüm hakları saklidır. © 2016 Enerji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi